Trình diễn ánh sáng ' "40 năm quan hệ ngoại giao Việt - Pháp"
11:08 - 31/10/2014
Chỉ là đoạn cuối nhưng cũng đủ để thấy được sự ảo diệu của ánh sáng và sự tài nghệ của con người. Dinh Độc Lập được nhảy múa trong ánh sáng và đắm chìm trong âm nhạc.
Vui lòng nhập thông tin của quý khách.