Giao lưu văn hóa Việt - Nhật - 40 năm lập quan hệ ngoại giao 1973 - 2013
11:05 - 31/10/2014
Biểu diễn nghệ thuật - giao lưu văn hóa Việt - Nhật nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao 1973 - 2013 tại nhà hát Bến Thành, TP HCM, đại diện VN là nhà hát Nón Lá, đại diện Nhật Bản là Ship of Ryukyu (Okinawa)
Vui lòng nhập thông tin của quý khách.