Bác Vũ Khoan nói chuyện với sinh viên về ngoại giao
11:16 - 31/10/2014
Buổi trò chuyện thân mật của bác Vũ Khoan ( từng giữ chức phó thủ tướng ) với các bạn trẻ về vấn đề ngoại giao với các nước lớn như Mỹ và Trung Quốc.Để thấy sự linh hoạt,tài tình trong ngoại giao của VN cũng như những khó khăn,thách thức mà chúng ta gặp phải trong những vấn đề chủ quyền,độc lập,phát triển kinh tế.Rất nhiều câu hỏi,chủ đề đã được đem ra thảo luận với không khí dân chủ,gần gũi,không giáo điều.
Vui lòng nhập thông tin của quý khách.